Πώς Παίζεται

Υπόδειγμα Δελτίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Όψη Προβλέψεων (241kb) Όψη Πληροφοριών (255kb)
 
ΠΑΛΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΕΩΣ 25/01/2009)
Όψη Προβλέψεων (64kb) Όψη Πληροφοριών (129kb)