ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

16/2/2020

1
  
12
  
13
  
22
  
43
  
 Τζοκερ:
18

19/2/2020

1
17
22
26
31
45
 + 
32

16/2/2020

5
  
6
  
2
  
9
  
6
  
2
  
9
  

19/2/2020, 22:20

1
4
8
9
12
13
15
20
25
39

48
51
52
53
57
58
62
70
74
75

15/2/2020


10
  
26
  
13
  
16
  
19
  
21
  
22
  
6
  

19/2/2020

(21:00)
9
  
8
  
9
  

(20:00)
6
  
3
  
9
  


19/2/2020

Αρ. Κλήρωσης: 9469
8
15
17
19
28

19/2/2020

Αρ. Κλήρωσης: 9468
7
10
14
15
27

Κυριακής
(16/2/2020)

2
2
X
1
1
2
2

X
X
2
2
2
2
X

Σαββάτου
(15/2/2020)

2
X
1
2
2
2
2

1
X
2
2
2
2
1

Τετάρτης
(12/2/2020)

2
X
2
1
X
2
1

1
X
1
2
2
2
1
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

16 / 2 / 2020

1
  
12
  
13
  
22
  
43
  
Τζοκερ:
18

19 / 2 / 2020

1
17
22
26
31
45
 + 
32

16 / 2 / 2020

5
  
6
  
2
  
9
  
6
  
2
  
9
  

19 / 2 / 2020 , 22:20

1
4
8
9
12
13
15

20
25
39
48
51
52
53

57
58
62
70
74
75

15 / 2 / 2020

10
  
26
  
13
  
16
  
19
  
21
  
22
  
6
  

19 / 2 / 2020

( 20:00 )
6
  
3
  
9
  

( 21:00 )
9
  
8
  
9
  


19 / 2 / 2020


Αρ. Κλήρωσης : 9469
8
15
17
19
28


Αρ. Κλήρωσης : 9468
7
10
14
15
27

Κυριακής
( 16/2/2020 )

2
2
X
1
1
2
2

X
X
2
2
2
2
X

Σαββάτου
( 15/2/2020 )

2
X
1
2
2
2
2

1
X
2
2
2
2
1

Τετάρτης
( 12/2/2020 )

2
X
2
1
X
2
1

1
X
1
2
2
2
1
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ανακοινώνει ότι για τις υποτροφίες που προσφέρει η ΟΠΑΠ Κύπρου (βλ. Ανακοίνωση με αρ. 437), θα δοθεί παράταση στην ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων μέχρι τις 15/01/20.   5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ)

20/2/2020
€5.000.000

 


19/2/2020
€650.000

 


20/2/2020
€150.000