ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

23/1/2020

3
  
8
  
12
  
25
  
31
  
 Τζοκερ:
5

22/1/2020

7
8
24
31
42
46
 + 
20

23/1/2020

0
  
0
  
2
  
3
  
1
  
2
  
2
  

24/1/2020, 23:55

2
5
8
17
20
24
25
35
43
44

46
47
48
55
57
63
66
68
69
77

18/1/2020


4
  
9
  
21
  
25
  
12
  
11
  
16
  
7
  

24/1/2020

(21:00)
8
  
0
  
7
  

(20:00)
6
  
5
  
5
  


24/1/2020

Αρ. Κλήρωσης: 9417
3
6
7
15
27

24/1/2020

Αρ. Κλήρωσης: 9416
15
29
32
34
35

Κυριακής
(19/1/2020)

1
X
2
1
1
2
1

1
X
X
2
X
2
1

Σαββάτου
(18/1/2020)

X
2
1
1
2
2
2

X
X
X
X
1
1
2

Τετάρτης
(22/1/2020)

1
1
2
2
X
2
1

2
1
1
2
1
X
X
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

23 / 1 / 2020

3
  
8
  
12
  
25
  
31
  
Τζοκερ:
5

22 / 1 / 2020

7
8
24
31
42
46
 + 
20

23 / 1 / 2020

0
  
0
  
2
  
3
  
1
  
2
  
2
  

24 / 1 / 2020 , 23:55

2
5
8
17
20
24
25

35
43
44
46
47
48
55

57
63
66
68
69
77

18 / 1 / 2020

4
  
9
  
21
  
25
  
12
  
11
  
16
  
7
  

24 / 1 / 2020

( 20:00 )
6
  
5
  
5
  

( 21:00 )
8
  
0
  
7
  


24 / 1 / 2020


Αρ. Κλήρωσης : 9417
3
6
7
15
27


Αρ. Κλήρωσης : 9416
15
29
32
34
35

Κυριακής
( 19/1/2020 )

1
X
2
1
1
2
1

1
X
X
2
X
2
1

Σαββάτου
( 18/1/2020 )

X
2
1
1
2
2
2

X
X
X
X
1
1
2

Τετάρτης
( 22/1/2020 )

1
1
2
2
X
2
1

2
1
1
2
1
X
X
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ανακοινώνει ότι για τις υποτροφίες που προσφέρει η ΟΠΑΠ Κύπρου (βλ. Ανακοίνωση με αρ. 437), θα δοθεί παράταση στην ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων μέχρι τις 15/01/20.   5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ)

26/1/2020
 
€600.000

 


25/1/2020
€300.000

 


26/1/2020
 
€150.000