ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

16/2/2020

1
  
12
  
13
  
22
  
43
  
 Τζοκερ:
18

15/2/2020

10
28
29
35
36
37
 + 
16

16/2/2020

5
  
6
  
2
  
9
  
6
  
2
  
9
  

18/2/2020, 23:55

6
9
11
12
14
16
18
35
38
39

42
43
45
46
50
57
62
63
76
79

15/2/2020


10
  
26
  
13
  
16
  
19
  
21
  
22
  
6
  

18/2/2020

(21:00)
3
  
8
  
9
  

(20:00)
5
  
4
  
6
  


18/2/2020

Αρ. Κλήρωσης: 9467
14
18
21
29
34

18/2/2020

Αρ. Κλήρωσης: 9466
5
17
26
27
33

Κυριακής
(16/2/2020)

2
2
X
1
1
2
2

X
X
2
2
2
2
X

Σαββάτου
(15/2/2020)

2
X
1
2
2
2
2

1
X
2
2
2
2
1

Τετάρτης
(12/2/2020)

2
X
2
1
X
2
1

1
X
1
2
2
2
1
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

16 / 2 / 2020

1
  
12
  
13
  
22
  
43
  
Τζοκερ:
18

15 / 2 / 2020

10
28
29
35
36
37
 + 
16

16 / 2 / 2020

5
  
6
  
2
  
9
  
6
  
2
  
9
  

18 / 2 / 2020 , 23:55

6
9
11
12
14
16
18

35
38
39
42
43
45
46

50
57
62
63
76
79

15 / 2 / 2020

10
  
26
  
13
  
16
  
19
  
21
  
22
  
6
  

18 / 2 / 2020

( 20:00 )
5
  
4
  
6
  

( 21:00 )
3
  
8
  
9
  


18 / 2 / 2020


Αρ. Κλήρωσης : 9467
14
18
21
29
34


Αρ. Κλήρωσης : 9466
5
17
26
27
33

Κυριακής
( 16/2/2020 )

2
2
X
1
1
2
2

X
X
2
2
2
2
X

Σαββάτου
( 15/2/2020 )

2
X
1
2
2
2
2

1
X
2
2
2
2
1

Τετάρτης
( 12/2/2020 )

2
X
2
1
X
2
1

1
X
1
2
2
2
1
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ανακοινώνει ότι για τις υποτροφίες που προσφέρει η ΟΠΑΠ Κύπρου (βλ. Ανακοίνωση με αρ. 437), θα δοθεί παράταση στην ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων μέχρι τις 15/01/20.   5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ)

20/2/2020
€5.000.000

 


19/2/2020
€650.000

 


20/2/2020
€150.000