ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

16/2/2020

1
  
12
  
13
  
22
  
43
  
 Τζοκερ:
18

15/2/2020

10
28
29
35
36
37
 + 
16

16/2/2020

5
  
6
  
2
  
9
  
6
  
2
  
9
  

17/2/2020, 23:55

4
10
14
22
25
26
31
38
41
47

48
57
60
66
69
72
73
77
79
80

15/2/2020


10
  
26
  
13
  
16
  
19
  
21
  
22
  
6
  

17/2/2020

(21:00)
0
  
3
  
9
  

(20:00)
1
  
7
  
4
  


17/2/2020

Αρ. Κλήρωσης: 9465
6
19
28
29
31

17/2/2020

Αρ. Κλήρωσης: 9464
1
21
26
28
32

Κυριακής
(09/2/2020)

1
X
2
1
X
1
1

2
X
2
2
1
1
1

Σαββάτου
(15/2/2020)

2
X
1
2
2
2
2

1
X
2
2
2
2
1

Τετάρτης
(05/2/2020)

1
X
1
1
X
2
2

X
X
X
1
X
1
2
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

16 / 2 / 2020

1
  
12
  
13
  
22
  
43
  
Τζοκερ:
18

15 / 2 / 2020

10
28
29
35
36
37
 + 
16

16 / 2 / 2020

5
  
6
  
2
  
9
  
6
  
2
  
9
  

17 / 2 / 2020 , 23:55

4
10
14
22
25
26
31

38
41
47
48
57
60
66

69
72
73
77
79
80

15 / 2 / 2020

10
  
26
  
13
  
16
  
19
  
21
  
22
  
6
  

17 / 2 / 2020

( 20:00 )
1
  
7
  
4
  

( 21:00 )
0
  
3
  
9
  


17 / 2 / 2020


Αρ. Κλήρωσης : 9465
6
19
28
29
31


Αρ. Κλήρωσης : 9464
1
21
26
28
32

Κυριακής
( 09/2/2020 )

1
X
2
1
X
1
1

2
X
2
2
1
1
1

Σαββάτου
( 15/2/2020 )

2
X
1
2
2
2
2

1
X
2
2
2
2
1

Τετάρτης
( 05/2/2020 )

1
X
1
1
X
2
2

X
X
X
1
X
1
2
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ανακοινώνει ότι για τις υποτροφίες που προσφέρει η ΟΠΑΠ Κύπρου (βλ. Ανακοίνωση με αρ. 437), θα δοθεί παράταση στην ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων μέχρι τις 15/01/20.   5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ)

20/2/2020
€5.000.000

 


19/2/2020
€650.000

 


20/2/2020
€150.000