ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

26/1/2020

20
  
23
  
29
  
33
  
35
  
 Τζοκερ:
1

29/1/2020

8
9
20
27
29
38
 + 
5

26/1/2020

7
  
3
  
0
  
6
  
6
  
2
  
8
  

29/1/2020, 22:35

3
5
10
12
13
20
23
28
34
37

38
39
40
43
46
50
51
57
62
76

25/1/2020


24
  
3
  
8
  
15
  
22
  
20
  
17
  
18
  

29/1/2020

(21:00)
1
  
0
  
0
  

(20:00)
7
  
9
  
6
  


29/1/2020

Αρ. Κλήρωσης: 9427
5
23
24
32
33

29/1/2020

Αρ. Κλήρωσης: 9426
4
8
10
18
22

Κυριακής
(26/1/2020)

X
X
1
1
1
X
X

1
1
X
2
1
1
1

Σαββάτου
(25/1/2020)

2
2
1
2
2
2
2

1
2
1
1
1
2
2

Τετάρτης
(22/1/2020)

1
1
2
2
X
2
1

2
1
1
2
1
X
X
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

26 / 1 / 2020

20
  
23
  
29
  
33
  
35
  
Τζοκερ:
1

29 / 1 / 2020

8
9
20
27
29
38
 + 
5

26 / 1 / 2020

7
  
3
  
0
  
6
  
6
  
2
  
8
  

29 / 1 / 2020 , 22:35

3
5
10
12
13
20
23

28
34
37
38
39
40
43

46
50
51
57
62
76

25 / 1 / 2020

24
  
3
  
8
  
15
  
22
  
20
  
17
  
18
  

29 / 1 / 2020

( 20:00 )
7
  
9
  
6
  

( 21:00 )
1
  
0
  
0
  


29 / 1 / 2020


Αρ. Κλήρωσης : 9427
5
23
24
32
33


Αρ. Κλήρωσης : 9426
4
8
10
18
22

Κυριακής
( 26/1/2020 )

X
X
1
1
1
X
X

1
1
X
2
1
1
1

Σαββάτου
( 25/1/2020 )

2
2
1
2
2
2
2

1
2
1
1
1
2
2

Τετάρτης
( 22/1/2020 )

1
1
2
2
X
2
1

2
1
1
2
1
X
X
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ανακοινώνει ότι για τις υποτροφίες που προσφέρει η ΟΠΑΠ Κύπρου (βλ. Ανακοίνωση με αρ. 437), θα δοθεί παράταση στην ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων μέχρι τις 15/01/20.   5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ)

30/1/2020
€800.000

 


29/1/2020
€350.000

 


30/1/2020
€150.000