Πώς Παίζεται

 

Βήμα προς βήμα

Για τη συμπλήρωση του ενιαίου δελτίου ΤΖΟΚΕΡ, στο οποίο παίζουμε απλές στήλες, πλήρη ή τυποποιημένα συστήματα, ακολουθούμε τα εξής βήματα:
Οι κατηγορίες κερδών στο παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ αναλυτικά είναι οι εξής:
ΠΕΔΙΟ 5 από 45 ΠΕΔΙΟ 1 από 20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ

Υπόδειγμα Δελτίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Όψη Προβλέψεων (287kb) Όψη Πληροφοριών (318kb)
 
ΠΑΛΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΕΩΣ 25/01/2009)
Όψη Προβλέψεων (79kb) Όψη Πληροφοριών (117kb)