Πώς Παίζεται

Βήμα προς βήμα

Για συμμετοχή σε κληρώσεις του παιχνιδιού ΚΙΝΟ ακολουθούμε τα εξής βήματα:
Περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή σας σε κληρώσεις του παιχνιδιού ΚΙΝΟ μπορείτε να έχετε:
- από τον πράκτορα της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
- από την πίσω όψη του δελτίου ΚΙΝΟ
- από τον Γενικό Κανονισμό
- από τον Κανονισμό ΚΙΝΟ
- από τον Οδηγό παίκτη ΚΙΝΟ

Υπόδειγμα Δελτίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Όψη Προβλέψεων (333kb) Όψη Πληροφοριών (237kb)
 
ΠΑΛΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΕΩΣ 25/01/2009)
Όψη Προβλέψεων (79kb) Όψη Πληροφοριών (117kb)