Πώς Παίζεται

 

Υπόδειγμα Δελτίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Όψη Προβλέψεων (305kb) Όψη Πληροφοριών (304kb)
 
ΠΑΛΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΕΩΣ 25/01/2009)
Όψη Προβλέψεων (84kb) Όψη Πληροφοριών (123kb)