Πώς Παίζεται

Υπόδειγμα Δελτίου

ΑΠΛΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΠΛΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Όψη Προβλέψεων (203kb) Όψη Πληροφοριών (228kb)
ΑΠΛΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Όψη Προβλέψεων (212kb) Όψη Πληροφοριών (228kb)
ΑΠΛΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Όψη Προβλέψεων (208kb) Όψη Πληροφοριών (228kb)
 
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Όψη Προβλέψεων (202kb) Όψη Πληροφοριών (228kb)