Πώς Παίζεται

Υπόδειγμα Δελτίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Όψη Προβλέψεων (189kb) Όψη Πληροφοριών (239kb)
 
ΠΑΛΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΕΩΣ 25/01/2009)
Όψη Προβλέψεων (84kb) Όψη Πληροφοριών (123kb)