Αθλητισμός

Ο αθλητισμός διαμορφώνει υγιείς και ισχυρές προσωπικότητες. Η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ Λτδ συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του αθλητισμού στην Κύπρο, επιχορηγώντας δεκάδες ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία και αθλητές με στόχο την ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους, της ευγενούς άμιλλας και του ευπρεπούς συναγωνισμού.