Πώς Παίζεται

Βήμα προς βήμα

Για συμμετοχή σε κληρώσεις του παιχνιδιού SUPER 3 ακολουθούμε τα εξής βήματα:
Περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή σας σε κληρώσεις του παιχνιδιού SUPER 3 μπορείτε να έχετε:
- από τον πράκτορα της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
- από την πίσω όψη του δελτίου SUPER 3
- από τον Γενικό Κανονισμό
- από τον Κανονισμό SUPER 3
- από τον Οδηγό παίκτη SUPER 3

Υπόδειγμα Δελτίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Όψη Προβλέψεων (250kb) Όψη Πληροφοριών (208kb)
 
ΠΑΛΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΕΩΣ 25/01/2009)
Όψη Προβλέψεων (79kb) Όψη Πληροφοριών (117kb)