Ιστορική Αναδρομή

1969 Υπογραφή 1ης Διακρατικής Συμφωνίας για λειτουργία ΠΡΟΠΟ και στην Κύπρο
1974 Διακοπή λειτουργίας λόγω Τουρκικής Εισβολής
Επανέναρξη λειτουργίας
1991 Έναρξη λειτουργίας ΛΟΤΤΟ
1992 Έναρξη λειτουργίας ΠΡΟΤΟ
1996 Έναρξη λειτουργίας ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ
1997 Έναρξη λειτουργίας ΤΖΟΚΕΡ
1999 ON-LINE μετεφορά δεδομένων στην Αθήνα
2001 Υπογραφή νέας Διακρατικής Συμφωνίας
Καθιέρωση Ενιαίας Λογιστικής
2002 Έναρξη λειτουργίας EXTRA 5 και SUPER 3
2003 Υπογραφή νέας Διακρατικής Συμφωνίας
Ιδρυση ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD
2004 Έναρξη λειτουργίας ΚΙΝΟ
2006 Έναρξη λειτουργίας ΠΡΟΠΟ 14 & 7