29/07/2014
Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007(Emma Delta Hellenic Holdings Ltd)

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό, σύμφωνα με το N. 3556/2007, άρ. 9-16, ότι στις 28.7.2014 έλαβε ενημέρωση από την Εταιρεία Emma Delta Hellenic Holdings Ltd, σχετικά με συμφωνία μετόχων που υπεγράφη στις 24.7.2014, σύμφωνα με την οποία η EmmaDeltaManagementLtd, ελέγχεται από κοινού από τους τελικούς δικαιούχους των μετοχών κ.κ. JiriSmejc(κατά 66,7%) και Γεώργιο Μελισανίδη (κατά 33,3%), μέσω των εταιρειών τους EmmaCapitalLimitedκαι GeorgiellaHoldingsCo. Limitedαντιστοίχως.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με προηγούμενες σχετικές ενημερώσεις από την EmmaDeltaHellenic Holdings Ltd στις 16, 17 & 18.10.2013, η EmmaDeltaManagementLtdκατέχει και ελέγχει το 100% των μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Emma Delta Ltd, στην οποία ανήκει το 100% της EmmaDeltaHellenicHoldingsLtd.  Η τελευταία κατέχει άμεσα 33% στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ως εκ τούτου, για τους σκοπούς του N. 3556/2007,δυνάμει της υπογραφής της ανωτέρω συμφωνίας μετόχων, επήλθε έμμεση μεταβολή στη ποιότητα ελέγχου επί του 33% της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε., που κατέχει η EmmaDeltaHellenicHoldingsLtd.

Αθήνα, 29.7.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.