29/08/2014
Υποβολή Προσφοράς για Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, μέσω της συμμετοχής της θυγατρικής της εταιρείας OPAPInvestmentsLtd, ως επικεφαλής μέλος (leadmember), σε Ένωση Εταιρειών με την Βρετανική επενδυτική εταιρεία GlobalFamilyPartnersLtd, θα υποβάλλει προσφορά για το δικαίωμα αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για 20 χρόνια, έχοντας δεσμευθεί ότι, το τίμημα που θα προσφέρει στο πλαίσιο της προκηρυχθησόμενης από το ΤΑΙΠΕΔ διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν θα υπολείπεται του ποσού των Ευρώ 40.000.000.


Αθήνα 29.08.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.