19/11/2014
Ανακοίνωση Παραγραφής Μερίσματος Χρήσης 2008

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους της, ότι στις 31/12/2014 συμπληρώνεται η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2008. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Οι κ.κ. μέτοχοι που δικαιούνται το μέρισμα χρήσης 2008 και δεν το έχουν εισπράξει , μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Σχέσεων με Μετόχους της Εταιρίας, στη Διεύθυνση Λ. Κηφισού 62 (2ος όροφος) και στα τηλέφωνα 210 5798930 & 210 5798886 e-mail: ir@opap.gr, για την είσπραξή του.

Αθήνα, 19.11.2014

ΟΠΑΠΑ.Ε.