28/11/2014
Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου 2014

Η  ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας για το έτος 2014, με τα ακόλουθα:

Πέμπτη 18.12.2014: Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δευτέρα 12.01.2015: Ημερομηνία αποκοπής προμερίσματος χρήσης 2014 και αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, δηλαδή πριν την 16.01.2015 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται

Τρίτη 13.01.2015: Ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων προμερίσματος και αφορολόγητων αποθεματικών - Record Date

Δευτέρα 19.01.2015: Έναρξη πληρωμής προμερίσματος χρήσης 2014 και αφορολόγητων αποθεματικών

Η καταβολή του προμερίσματος και των αφορολόγητων αποθεματικών θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 28.11.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.