20/02/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015

Η  ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2015, ως ακολούθως:

Δευτέρα 30.03.2015: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2014

Τρίτη 31.03.2015: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Δευτέρα 20.04.2015: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Τετάρτη 22.04.2015: Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2014, δηλαδή πριν την 15.05.2015 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται

Πέμπτη 23.04.2015: Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος - Record Date

Τετάρτη 29.04.2015: Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2014

Τρίτη 26.05.2015: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2015

Πέμπτη 27.08.2015: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2015

Τρίτη 24.11.2015: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2015

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. (www.opap.gr).
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 20.02.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.