27/03/2015
Προαναγγελία οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, και σε συνέχεια της από 20.02.2015 ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2014 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30.03.2015 πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 31.03.2015 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια ενημέρωση των Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2014, μέσω τηλεδιάσκεψης. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο websiteτης εταιρείας (www.opap.gr).

ΑΘΗΝΑ, 27.03.2015
ΟΠΑΠΑ.Ε.