31/03/2015
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών για τα Αποτελέσματα της Χρήσης 2014

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, την ετήσια ενημέρωση των Αναλυτών για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2014, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η παρουσίαση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr)

Αθήνα, 31.03.2015
ΟΠΑΠΑ.Ε.