04/03/2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

υπόσχεση του Διοικητικού Συμβουλίου της για απεμπλοκή από το «παραδοσιακό» καθεστώς των ευκαιριακά απασχολούμενων μιας ημέρας. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται βασίζονται σε διαφάνεια και καθεστώς πλήρους απασχόλησης και ασφάλισης των εργαζομένων, σε αντίθεση με το προβληματικό σύστημα απασχόλησης ημερομίσθιων εργαζομένων, το οποίο επικρατούσε επί δεκαετίες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ακολουθούμενη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στην ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. έχει τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Εργαζομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε., η πλειοψηφία του οποίου, ως γνωστόν, πρόσκειται στην αντιπολίτευση.