26/05/2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο παίκτες του ΚΙΝΟ, θα κερδίσουν από 5 έως 500 ευρώ – συνολικά 12 εκατ. ευρώ – εφόσον συμμετάσχουν στο παιχνίδι από τις 24 Μαΐου έως και τις 13 Ιουνίου 2010.

Πρόκειται για μια ακόμη μεγάλη προσφορά της ΟΠΑΠ Α.Ε. στους παίκτες της.

Και τα ποσά αυτά θα διανέμονται με το σύστημα της «Άμεσης Νίκης», δηλαδή κατά την κατάθεση-επικύρωση των δελτίων στα πρακτορεία ΟΠΑΠ

Προϋπόθεση συμμετοχής το κάθε δελτίο να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας των δυο (2) ευρώ.

Tο πλήθος των νικητών, τα χρηματικά βραβεία και τα διανεμόμενα ποσά ανά κατηγορία και συνολικά, έχουν ως ακολούθως:

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΠΛΗΘΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ   ΒΡΑΒΕΙΟ      ΣΥΝΟΛΟ 
 1   1.200.000   Χ   5 €   =   6.000.000 € 
 2   300.000   Χ   10 €   =   3.000.000 € 
 3   50.000   Χ   20 €   =   1.000.000 € 
 4   20.000   Χ   50 €   =   1.000.000 € 
 5   2.000   Χ   500 €   =   1.000.000 € 
 ΣΥΝΟΛΑ   1.572.000              12.000.000 € 

Τα ποσά άνω των 100,00 € υπόκειται σε φορολογία 10%.