30/08/2010
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Αναφορικά με δημοσίευμα στο σημερινό φύλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Παρασκήνιο» (σελ. 48), η ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρεί χρήσιμο να διευκρινίσει ότι:

  • Οι – σχεδόν σε καθημερινή βάση – γνωστοποιούμενες συναλλαγές της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. επί μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., δεν αφορούν προσωπικά τον κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη, αλλά πραγματοποιούνται σε εκτέλεση εντολών διαφόρων πελατών της.
  • Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται ακριβώς επειδή συμβαίνει ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης να κατέχει τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (και υπόχρεο πρόσωπο ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.με βάση το Ν.3340/2005) και ταυτόχρονα ασκεί διευθυντικά καθήκοντα
  • Τόσο οι γνωστοποιούμενες συναλλαγές, όσο και η διπλή ιδιότητα του κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη, είναι απολύτως σύννομες.


ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 20.08.2010
ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.