10/12/2010
ΠΡΟΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

o 46ος Διαγ/σμός ΠΡΟΠΟ 14&7 της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 07-09/12/2010, θα κλείσει την Τρίτη αντί του συνηθισμένου κλεισίματος που γίνεται κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ.