18/01/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε την 14.01.2011 ότι:

  1. Στις 13.01.2011 προέβη στην αγορά 205 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 2.695,97€
  2. Στις 13.01.2011 προέβη στην αγορά 5 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 6.650,00€.
  3. Στις 13.01.2011 προέβη στην πώληση 5.205 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 68.703,77€
  4. Στις 13.01.2011 προέβη στην αγορά 1 Συμβολαίου Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς ΟΠΑΠ Α.Ε., STRIKE PRICE 14,50€ συνολικής αξίας 25,00€
  5. Στις 13.01.2011 προέβη στην αγορά 8.923 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 119.127,92€
  6. Στις 13.01.2011 προέβη στην αγορά 10 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 13.131,00€
  7. Στις 13.01.2011 προέβη στην πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 6.675,00€.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).


ΟΠΑΠ Α.Ε.