27/01/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε την 25.01.2011 ότι:

 1. Στις 21.01.2011 προέβη στην αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 139.120,00€
 2. Στις 21.01.2011 προέβη στην πώληση 38 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 52.403,00€
 3. Στις 21.01.2011 προέβη στην πώληση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 136.100,00€
 4. Στις 21.01.2011 προέβη στην αγορά 80 Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς ΟΠΑΠ Α.Ε., STRIKE PRICE 14,50€ - 15,00€, συνολικής αξίας 3.300,00€
 5. Στις 21.01.2011 προέβη στην αγορά 17.033 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 239.285,03€
 6. Στις 21.01.2011 προέβη στην πώληση 4.825 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 68.004,10€
 7. Στις 21.01.2011 προέβη στην αγορά 51.795 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 731.385,83€
 8. Στις 21.01.2011 προέβη στην πώληση 51.795 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 727.519,69€
 9. Στις 24.01.2011 προέβη στην αγορά 42 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 58.074,00€
 10. Στις 24.01.2011 προέβη στην αγορά 3.969 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 53.758,88€
 11. Στις 24.01.2011 προέβη στην πώληση 5 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 6.800,00€
 12. Στις 24.01.2011 προέβη στην πώληση 8.177 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 112.891,72€
 13. Στις 24.01.2011 προέβη στην πώληση 14 Συμβολαίων Προϊόντων Δανεισμού Τίτλων ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 19.054,00€
 14. Στις 24.01.2011 προέβη στην πώληση 1 Συμβολαίου Δανεισμού Τίτλων ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω RA συνολικής αξίας 1.361,00€.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).


ΟΠΑΠ Α.Ε.