01/02/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε την 31.01.2011 ότι:

 1. Στις 27.01.2011 προέβη στην αγορά 6.621 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 98.426,11€
 2. Στις 27.01.2011 προέβη στην πώληση 4.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 72.426,11€
 3. Στις 27.01.2011 προέβη στην αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 76.450,00€
 4. Στις 27.01.2011 προέβη στην πώληση 9.088 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 137.546,40€
 5. Στις 27.01.2011 προέβη στην αγορά 47 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 51.145,00€
 6. Στις 27.01.2011 προέβη στην αγορά 57.110 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 857.798,09€
 7. Στις 27.01.2011 προέβη στην πώληση 57.110 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 857.859,67€
 8. Στις 28.01.2011 προέβη στην αγορά 80 Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς ΟΠΑΠ Α.Ε., STRIKE PRICE 15,50€ συνολικής αξίας 4.100,00€
 9. Στις 28.01.2011 προέβη στην αγορά 450 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 6.822,00€
 10. Στις 28.01.2011 προέβη στην πώληση 450 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 6.822,00€
 11. Στις 28.01.2011 προέβη στην πώληση 10.802 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 162.113,62€
 12. Στις 28.01.2011 προέβη στην αγορά 9.264 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 139.235,35€
 13. Στις 28.01.2011 προέβη στην πώληση 11.912 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 179.218,74€.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).


ΟΠΑΠ Α.Ε.