07/02/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 03.02.2011 ότι:

 1. Στις 01.02.2011 προέβη στην αγορά 7.034 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 109.133,82€
 2. Στις 01.02.2011 προέβη στην αγορά 8 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 12.130,00€
 3. Στις 01.02.2011 προέβη στην πώληση 7.034 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 108.375,28€
 4. Στις 01.02.2011 προέβη στην πώληση 10 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 15.680,00 €
 5. Στις 01.02.2011 προέβη στην αγορά 22.275 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 342.086,11€
 6. Στις 01.02.2011 προέβη στην πώληση 2.925 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 44.997,01€
 7. Στις 01.02.2011 προέβη στην αγορά 1.324 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 20.052,84€
 8. Στις 01.02.2011 προέβη στην πώληση 1.324 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 20.155,20€
 9. Στις 02.02.2011 προέβη στην αγορά 13.236 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 202.896,46€
 10. Στις 02.02.2011 προέβη στην πώληση 2.650 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 40.747,26€
 11. Στις 02.02.2011 προέβη στην αγορά 110 Συμβολαίων Προϊόντων Δανεισμού Τίτλων ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 98.220,00€.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΟΠΑΠ Α.Ε.