03/03/2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η ΟΠΑΠ Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2011:

Τετάρτη 16.03.2011: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2010.
Πέμπτη 17.03.2011: Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων & Ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.
Τετάρτη 11.05.2011: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Δευτέρα 16.05.2011: Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2010, δηλαδή πριν την 18η Ιουνίου 2011 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX 20 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.
Τετάρτη 18.05.2011: Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος - Record Date
Δευτέρα 23.05.2011: Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2010.
Δευτέρα 23.05.2011: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2011
Πέμπτη 25.08.2011: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2011.
Δευτέρα 21.11.2011: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2011.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.opap.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr) και την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, θα δημοσιεύονται στον Τύπο.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

ΟΠΑΠΑ.Ε.