02/01/2012
ΠΡΟΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο 1ος διαγ/σμός ΠΡΟΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ της 3-5/01/12, θα κλείσει την ΤΡΙΤΗ 03/01/12 και ώρα 16.45.