12/04/2012
Η OLYMPIC DDB και η NEWTONS αναλαμβάνουν τη διαφήμιση των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Διαγωνισμών Διαφήμισης, αποφάσισε την ανάδειξη της Ένωσης Εταιρειών «OLYMPIC DDB Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - THE NEWTONS LABORATORY Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ως αναδόχου του διαγωνισμού για την επικοινωνιακή υποστήριξη των παιχνιδιών της για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με μονομερές δικαίωμά της για παράταση έως ένα (1) επιπλέον έτος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.