07/06/2012
ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

€ 100.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 24ο Διαγωνισμό της 10-11/06/2012.