02/07/2012
ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Ολοκληρωμένη η νικήτρια στήλη καθώς και η διαλογή των δελτίων του 26ου Διαγωνισμού ΠΡΟΠΟ 14&7 ΣΑΒΒΑΤΟΥ 30/06/2012-01/07/2012 θα ανακοινωθούν την KYΡΙΑΚΗ 01/07/2012 και ώρα 19:00 περίπου.