26/07/2012
Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. για εταίρο στο Internet και Τεχνολογικό Πάροχο κεντρικού συστήματος

Το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τη χτεσινή τακτική του συνεδρίαση έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:

1.Επέλεξε την εταιρεία G2, του ομίλου της Lottomatica, ως στρατηγικό εταίρο για την διάθεση των τυχερών παιχνιδιών της μέσω του διαδικτύου. Με την υπογραφή των συμβάσεων ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. να κάνει ένα νέο σημαντικό βήμα στην ιστορία της, προσφέροντας και υπηρεσίες iGaming. Σε joint venture με την G2 θα προσφέρει και στο Internet, με χρήση κάρτας παίκτη, όλα τα γνωστά της παιχνίδια, αλλά θα διεκδικήσει και νέα παιχνίδια, τα οποία θα αδειοδοτήσει στο μέλλον το δημόσιο.

2.Ενέκρινε το πρακτικό της τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού για τον Τεχνολογικό Πάροχο του κεντρικού συστήματος λειτουργίας των 11 παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και αποφάσισε να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία με την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της Intralot, καθώς ο τεχνικός φάκελός της κρίθηκε επαρκής, σύμφωνος με τους όρους, τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.