27/12/2012
ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

€ 80.000,00 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 53ο Διαγωνισμό της 29-31/12/2012.