22/05/2013
ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

€ 106.000,00 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 21ο Διαγωνισμό της 25-27/05/2013.