29/05/2013
ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

€ 107.000,00 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 22ο Διαγωνισμό της 01-03/06/2013.