05/06/2013
ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

€ 112.000,00 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 23ο Διαγωνισμό της 08-10/06/2013.