02/07/2013
Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου

Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου:
«Οι αναφορές  του άρθρου των FinancialTimes, στις οποίες εμπλέκεται το  όνομά μου αφορούν επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς».