10/09/2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα εγκαίνια του «Ιπποκράτη», του πρώτου κινητού πολυϊατρείου για τα παιδιά του εθελοντικού οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Ζάππειο.
Σκοπός του «Ιπποκράτη» αποτελεί η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε όλα τα παιδιά με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που, λόγω κοινωνικών, οικονομικών και άλλων δυσκολιών, δεν έχουν την κατάλληλη παρακολούθηση και φροντίδα.
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματός εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με άξονα την υγεία, ανέλαβε την οικονομική ενίσχυση της συγκεκριμένης ενέργειας χορηγώντας το ποσό των 188.000 €. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την κάλυψη των δαπανών τοποθέτησης του ιατρικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων για χρονικό διάστημα ενός έτους.
«Ως διοίκηση διαχειριζόμαστε το εκτεταμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με μεγαλύτερη οργάνωση και συστηματικότερη προσέγγιση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους των οποίων οι ανάγκες είναι ισχυρότερες από τη φωνή τους. Η πρωτοβουλία του κινητού πολύ-ιατρείου για τα παιδιά είναι μια τέτοια ενέργεια. Απευθύνεται σε παιδιά που ενδεχομένως οι δυσκολίες της καθημερινότητας να τους στερούν τη δυνατότητα της συχνής ιατρικής παρακολούθησης, της πρόληψης, του εντοπισμού και της αντιμετώπισης των τυχών προβλημάτων που κάποια από αυτά, ίσως, αντιμετωπίζουν. Αυτά τα παιδιά δεν θέλαμε να τα αφήσουμε στην τύχη τους. Και ούτε πρόκειται. Για το λόγο αυτό ενώσαμε τις δυνάμεις μας με "Το Χαμόγελο του Παιδιού"», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. κ. Χρήστος Χατζηεμμανουήλ.