07/04/2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., κατά τη χτεσινή συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανακήρυξη αναδόχων οι οποίοι θα αναλάβουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαφημιστικής προβολής της εταιρικής εικόνας και των παιχνιδιών του Ομίλου, αποφάσισε ομόφωνα:
(α) Κατακύρωσε στην εταιρεία «LEO BURNETT A.E.» την ενότητα (Β) του διαγωνισμού, η οποία αφορούσε στην διαφημιστική προβολή των παιχνιδιών τύχης της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, SUPER 3 και EXTRA 5).
(β) Κατακύρωσε στην Ένωση Εταιρειών «Ashley & Holmes A.E.E.-Politics Α.Ε.» την ενότητα (Γ) του διαγωνισμού, η οποία αφορούσε στην εταιρική εικόνα, στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στο κοινωνικό έργο της ΟΠΑΠ Α.Ε..
Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. η συνεργασία αφορά χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. να την παρατείνει έως ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους ακριβώς όρους.
(γ) Ως προς την Ενότητα (Α), η οποία αφορά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της διαφημιστικής προβολής των παιχνιδιών γνώσης (Πάμε Στοίχημα, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ), το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε τα πρακτικά της Επιτροπής, τη στρατηγική επικοινωνίας, καθώς επίσης και τις δημιουργικές προτάσεις ανά παιχνίδι όλων των εταιρειών οι οποίες συμμετείχαν στην εν λόγω ενότητα, έκρινε ότι, ασχέτως σειράς κατατάξεως, καμία από τις εταιρείες δεν προσέγγισε ικανοποιητικά στο σύνολό τους τα εν λόγω παιχνίδια, τόσο ως προς τη στρατηγική επικοινωνίας, όσο και ως προς τις δημιουργικές προτάσεις και κατόπιν τούτου, κήρυξε άγονο ως προς την ενότητα Α΄τον διαγωνισμό.
(δ) Ενέκρινε τη διενέργεια κλειστού διαγωνισμού για την «ανάδειξη αναδόχου φυσικού ή νομικού προσώπου που θα αναλάβει, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαφημιστικής προβολής των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία αφορά σε παιχνίδια γνώσης (ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ) με πρόσκληση να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό των παρακάτω εταιρειών: «BBDO Α.Ε.», «ΑΔΕΛ Α.Ε.», «UPSET Α.Ε.», «ΡΟΔΙ/AEGIS MEDIA & FRANK», «SPOT THOMPSON Α.Ε.», «DDB», «BOLD OGILVY & MATHER Α.Ε.Ε.», «MASS Athens», «FCB/ΓΝΩΜΗ Α.Ε.», «McCANN-ERICKSON Α.Ε.Ε.», «GEO YOUNG & RUBICAM Α.Ε. & SOLID S.A.» και «FORTUNE Α.Ε.».
Τέλος, αποφάσισε την παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την λήξη της (ως 31.7.2010), της σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της διαφημιστικής εταιρείας Upset A.E., με τους ίδιους ακριβώς όρους και με μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. να καταγγείλει την ανωτέρω σύμβαση οποτεδήποτε, κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης δέκα (10) ημερών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.