06/05/2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε γνωρίζει στους παίκτες των παιγνιδιών της ότι, με βάση το άρθρο 26 του Νόμου «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» για το φόρο των κερδών των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε ισχύουν τα παρακάτω:

1) Τα κέρδη όλων των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε υπόκεινται σε φόρο ανά στήλη παιγνιδιού ή στοιχήματος μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 ευρώ.
2) Θεσπίζονται δύο κλίμακες φορολογίας σύμφωνα με τις οποίες ο φόρος για τα ποσά των κερδών μέχρι 1000 ευρώ υπολογίζεται με ποσοστό 10% μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού και για τα ποσά των κερδών πάνω από 1000 ευρώ ο φόρος υπολογίζεται με ποσοστό 15%.

Ο νέος τρόπος φορολόγησης θα εφαρμόζεται στα κέρδη των κληρώσεων και στοιχημάτων που θα διενεργούνται από την 1η Μαϊου και μετά.