13/05/2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Συνάντηση ΟΠΑΠ και ΠΟΕΠΠ

Κατά τη συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ιωάννη Σπανουδάκη και στελεχών της εταιρείας με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτόρων ΟΠΑΠ, συζητήθηκαν τα ζητήματα-αιτήματα που έχουν τεθεί από την Ομοσπονδία προς το υπουργείο Οικονομικών.

Από την πλευρά της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέστη σαφές ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της θα συμβάλλει στην κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων.


ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.