31/12/2013
Ανάκληση Εταιρικής Παρουσίασης 2013-2022

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3556/2007 και την απόφαση 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι πλέον ανακαλείται η «Εταιρική Παρουσίαση 2013-2022» που δημοσιοποιήθηκε στις 22.02.2013.

Η «Εταιρική Παρουσίαση 2013-2022» συντάχθηκε, μετά από αίτημα που απηύθυνε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) προς τη Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε., αποκλειστικά για τις ανάγκες πληροφόρησης προεπιλεγμένων επενδυτών στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την πώληση του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. από το ΤΑΙΠΕΔ και δεν θα πρέπει πλέον να λαμβάνεται υπόψη.

ΑΘΗΝΑ, 31.12.2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.