01/04/2014
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών για τα Αποτελέσματα της Χρήσης 2013

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 01 Απριλίου 2014, την ετήσια ενημέρωση των Αναλυτών για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2013, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr)


Αθήνα, 01.04.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.