15/03/2011
Τρεις εταιρείες συμμετέχουν στον διαγωνισμό για την επιλογή νέου Τεχνολογικού Παρόχου της ΟΠΑΠ. Α.Ε.

Τρεις εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την επιλογή νέου Τεχνολογικού Παρόχου «για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της Εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε αυτό, καθώς επίσης και στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συνόλου του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».

Πρόκειται για τις εταιρείες Gtech, Intralot και Scientific Games, οι οποίες κατέθεσαν σήμερα τους φακέλους συμμετοχής, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2011.

Θυμίζουμε ότι το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., αποφάσισε την προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού στις 30 Ιουλίου 2010. Στόχος της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η διαγωνιστική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιουνίου ή Ιουλίου 2011.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δυο φάσεις, με διαδικασία η οποία διασφαλίζει την διαφάνεια, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα για τους καλύτερους προμηθευτές σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους, μέσω παρουσιάσεων και επιδείξεων της αντίληψής τους για την υλοποίηση του έργου, να συνεισφέρουν στην πληρότητα της ζητούμενης λύσης.

Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει την προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού, υπηρεσιών υλοποίησης, την εκπαίδευση, θέση σε παραγωγική λειτουργία, συντήρηση, τεχνική διαχείριση συστημάτων (system administration), διαχείριση εφαρμογών (application administration) και υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας, που αφορούν στη λειτουργία τόσο των παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που ήδη διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., όσο και αυτών στα οποία ενδέχεται να δραστηριοποιηθεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. μελλοντικά.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.