14/11/2011
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ.ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 07.11.2011 ότι:

  1. Στις 04.11.2011 προέβη στην αγορά 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 27.840,00 ευρώ
  2. Στις 04.11.2011 προέβη στην αγορά 25 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 17.460,00 ευρώ
  3. Στις 04.11.2011 προέβη στην πώληση 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 27.960,00 ευρώ
  4. Στις 04.11.2011 προέβη στην πώληση 40 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 28.250,00 ευρώ
  5. Στις 04.11.2011 προέβη στην αγορά 7.460 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 52.499,19 ευρώ
  6. Στις 04.11.2011 προέβη στην πώληση 10.715 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 75.111,43 ευρώ
  7. Στις 04.11.2011 προέβη στην αγορά 9.312 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 66.109,20 ευρώ
  8. Στις 04.11.2011 προέβη στην πώληση 5.712 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 40.230,20 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).