12/01/2012
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. κινείται σε τροχιά ανάπτυξης, μειώνοντας ταυτόχρονα εντυπωσιακά το λειτουργικό της κόστος

Με αφορμή ορισμένα δημοσιεύματα τα οποία επικαλούνται στοιχεία επερώτησης του βουλευτή Κυκλάδων Γ. Βούρτση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει:

Για την ΟΠΑΠ Α.Ε. η απάντηση σε κάθε δημόσιο ερώτημα που εγείρεται είναι πρώτη προτεραιότητα. Σε μία εποχή κατά την οποία η χώρα δοκιμάζεται όλοι κρίνονται αυστηρά.

Με αυτό ως δεδομένοη διοίκηση της εταιρείας κινείται σε κάθε περίπτωση με γνώμονα τη μείωση του κόστους λειτουργίας, με συνέπεια από τον Ιανουάριο του 2010 ως τέλος Σεπτεμβρίου 2011, να μειώσει τις δαπάνες του Ομίλου κατά 50 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό και τις τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις.

Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται της μείωσης:

  • του κόστους διοίκησης, κατά 31,67% το 2010 έναντι του 2009 (14 εκατ. ευρώ) και επιπλέον 7,82% κατά το εννεάμηνο του 2011, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2010 (κατά 1,8 εκατ. ευρώ).
  • του μισθολογικού κόστους κατά 11,53% το 2010 έναντι του 2009 (6,5 εκατ. ευρώ) και επιπλέον κατά 8,4% το 9μηνο του 2011 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2010 (3,3 εκατ. ευρώ), γεγονός που επιτεύχθηκε μετά και από τη συμφωνία της διοίκησης με τους εργαζόμενους για περικοπή των αποδοχών κατά 14,5%, συμφωνία που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο.

Μετά την αποχώρηση τεσσάρων διευθυντών της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορικού Δικτύου της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών, το Δ.Σ. της εταιρείας συγκρότησε ειδική Επιτροπή η οποία εξέτασε τα βιογραφικά 23 ατόμων, επτά από τα οποία κλήθηκαν σε συνέντευξη, όπως ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας. Προχώρησε στην μετακίνηση ενός στελέχους για την κάλυψη μιας κενής θέσης και στην πρόσληψη τριών άλλων από την αγοράμε μακρά εμπειρία στην διαχείριση και οργάνωση δικτύων διανομής λιανικών πωλήσεων και ειδικότερα σε δίκτυα franchise.

Επιπλέον, προσελήφθη ένα ακόμη στέλεχος, απολύτως εξειδικευμένο και με μακρά εμπειρία στην οργάνωση και συντονισμό δικτύων διανομής λιανικών πωλήσεων,ώστε να υλοποιηθεί εντός της τακτής ασφυκτικής προθεσμίας η εγκατάσταση των 35.000 VLTsσε όλη τη χώρα. Σε όλες τις περιπτώσεις οι αμοιβές των νεοπροσλαμβανόμενων είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες εκείνων που αποχώρησαν.

Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία, αυτή την περίοδο, προχωρά στην υλοποίηση ενός προγράμματος ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, του μεγαλύτερου από την εποχή της ίδρυσής της, ενισχύοντας κατ' αυτό τον τρόπο την επιχειρηματική της οντότητα και διασφαλίζοντας κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων της, μεταξύ των οποίων - με 34% - είναι και το ελληνικό κράτος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.