23/03/2012
ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η κατάθεση των δελτίων για τον 13ος διαγ/σμό ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 25-26/03/12 θα είναι δυνατή μέχρι το Σάββατο 24/3/12.