04/04/2012
ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

€ 200.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 15ο Διαγωνισμό της 08-09/04/2012.