06/07/2012
Γνωστοποίηση Συναλλαγών (Eurobank / κ.Αρχοντίδης)

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η EurobankEFGEquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 04.07.2012 ότι:

  1. Στις 02.07.2012 προέβη στην αγορά 371 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 1.932,58 ευρώ
  2. Στις 02.07.2012 προέβη στην πώληση 371 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 1.934,19 ευρώ
  3. Στις 03.07.2012 προέβη στην αγορά 6.373 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 31.996,32 ευρώ
  4. Στις 03.07.2012 προέβη στην αγορά 11 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 5.518,00 ευρώ
  5. Στις 03.07.2012 προέβη στην πώληση 6.373 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 32.159,27 ευρώ
  6. Στις 03.07.2012 προέβη στην πώληση 20 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 10.176,00 ευρώ
  7. Στις 03.07.2012 προέβη στην αγορά 8.115 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 40.878,60 ευρώ
  8. Στις 03.07.2012 προέβη στην πώληση 5 Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης πώλησης StrikePrice6,40 ευρώ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 175,00 ευρώ
  9. Στις 03.07.2012 προέβη στην πώληση 1.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 5.540,00 ευρώ
  10. Στις 03.07.2012 προέβη στην πώληση 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 7.715,00 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της EurobankEFGEquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της EurobankEFGEquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).