16/05/2013
ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

€ 103.000,00 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 20ο Διαγωνισμό της 18-20/05/2013.