10/10/2013
ΠΡΟΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο 39ος διαγ/σμός ΠΡΟΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ της 9-11/10/13, θα κλείσει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/10/13 και ώρα 17:30 (ώρα έναρξης του πρώτου αγώνα στις 18:00), ενώ η διαλογή του θα γίνει το ΣABBATO 12/10/13 και ώρα 10.00 περίπου.